Μετατροπέας Μήκους

Μετατροπέας απόστασης και μήκους.
Μετατρέψτε μήκη μεταξύ διαφορετικών μονάδων μέτρησης: ίντσα, πόδι, γιάρδα, μίλι, μίλι (ναυτικό), χιλιόμετρο, μέτρο, δεκατόμετρο, εκατοστό, χιλιοστόμετρο.
Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των δεκαδικών θέσεων.
Στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256.
Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Android app on Google Play
Μετατροπέας Μήκους
Copyright © 2017 Intemodino Group s.r.o.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος